Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Generelt tilgjengelig: Query Store-hint Azure SQL Database og Azure SQL Managed Instance

Publiseringsdato: 04 oktober, 2022

Når du trenger å gå utover kjøringsplanen for Query Optimizer og manuelt optimalisere spørringene dine for spesifikke forhold, gir Query Store-hintfunksjonen en brukervennlig metode for å forme spørringsplaner og -atferd uten å endre programkoden. Eksperimenter innenfor en kort sløyfe ved å prøve forskjellige hint og vurdere ytelseseffekten, alt i SQL Server Management Studio (SSMS) eller Azure Data Studio.

Les mer.

  • Azure SQL Database
  • Azure SQL Managed Instance
  • Features