Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Offentlig forhåndsversjon: Azure SQL-utløser for Azure Functions

Publiseringsdato: 17 november, 2022

Azure Functions kan startes når en rad i en SQL-database opprettes, oppdateres eller slettes gjennom Azure SQL-utløseren for Azure Functions, nå tilgjengelig i offentlig forhåndsversjon for C#-funksjoner. Azure SQL-utløseren er kompatibel med Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance og SQL Server.

I tillegg har Azure SQL-bindinger for Azure Functions utvidet støtte for inndata- og utdatabinding til Java-, PowerShell-, Python-, JavaScript- og C#-funksjoner. Med Azure SQL-bindinger kan data legges inn fra en database til funksjonen med en inndatabinding, og data kan sendes ut fra funksjonen til databasen med en utdatabinding.

For å finne ut mer om utvikling av Azure Functions med Azure SQL-bindingene og Azure SQL-utløseren, gå til dokumentasjonen. Biblioteket er åpen kildekode og er tilgjengelig på GitHub og på NuGet.

  • Azure Functions
  • Azure SQL
  • SDK and Tools
  • Open Source

Relaterte oppdateringer

Relaterte produkter