Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Lansere Azure Private Link GA for Azure-tjenester

Publiseringsdato: 16 mars, 2020

Azure Private Link er nå generelt tilgjengelig (GA) for tjenestene under:

 • Azure Storage
 • Azure Data Lake Storage Gen 2
 • Azure SQL Database
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Synapse Analytics (SQL Data Warehouse)
 • Azure Key Vault
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Azure Kubernetes Service –> Kubernetes API

I tillegg er Private Link nå tilgjengelig i forhåndsvisning for følgende tjenester:

 • App Service
 • Azure Cognitive Search
 • Event Hub
 • Service Bus
 • Azure Relay
 • Azure Backup
 • Azure beholderregister
 • Event Grid –> Emner
 • Event Grid –> Domener

For fullstendig informasjon om tjenestene som er tilgjengelige i GA eller forhåndsvisning, inkludert tilgjengelige steder: Les mer.

Kom i gang med disse veiledningene: Portal, PowerShell, CLI, konsepter og anbefalinger for private endepunkter: Les mer.

 

 • Azure Private Link
 • Virtual Network
 • Azure Cosmos DB
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Kontoer for lagring
 • Key Vault
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • App Service
 • Event Grid
 • Container Registry
 • App Configuration
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure AI Search
 • Compliance
 • Services
 • Security