Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Forhåndsversjon: Elastisk skalering av Azure SQL Database

Publiseringsdato: 02 oktober, 2014

De nye API-ene for elastisk skalering av Azure SQL Database forenkler prosessen ved å skalere ut (og inn) i datanivået til skyprogrammer ved å strømlinjeforme utvikling og administrasjon. Basert på bransjestandardene for fragmentering, tilbyr elastisk skalering funksjonalitet som vil hjelpe deg med å opprette og opprettholde programmer som kan strekke seg fra bare noen få databaser – eller tusenvis. Egenskapene leveres gjennom et utvalg av .NET Framework-klientbiblioteker og og gjennom Azure-tjenestemaler som du kan drifte, noe som gir større utviklingsfleksibilitet som kan møte de unike behovene til programmene dine. Forhåndsversjonen av elastisk skalering er tilgjengelig uten ekstrakostnader for deg, men enhver database som er oppført som følge av disse API-ene vil bli belastet med tilsvarende databasegebyrer. Eksisterende SQL Database-forbundskunder har fått en overføringsbane fra forbundsfunksjonen som snart avvikles til den elastiske skaleringsfunksjonen, med minimale programendringer og uten behov for å flytte data. Forbund vil forbli tilgjengelig for eksisterende kunder frem til tjenestenivåene for Web og Foretak avvikles i september 2015. For mer informasjon om elastisk skalering eller for å laste ned API-er for forhåndsversjonen, går du til SQL Database elastisk skalering.

  • Features