Gå til hovedinnhold

Faset lasting av innebygd innhold i Power BI Embedded

Publiseringsdato: 15 mars, 2018

 

Lastingen av en innebygget artefakt i Power BI Embedded utføres gjennom et innebygget-oppkall som inneholder et innebygget konfigurasjonsobjekt og <div>-elementet som inneholder IFrame. Etter at det innebygde objektet oppkalles, lastes det opp foran brukeren.

For å forbedre brukererfaringen og tilby flere verktøy for utviklere, har vi utvidet denne flyten med flere JavaScript-oppkall som legger faser til innebyggingsprosessen:

  1. Preload. Oppkallet powerbi.preload() bruker nettleserens hurtigbuffer og laster ned skript før det selve innebygde objektet vises. Dette kan være nyttig for programmer som drifter flere innebygde rapporter. E klar-hendelse utløses etter at forhåndslastingen er fullført.
  2. Last metadata. powerbi.load()-oppkallet hjelper med å hente informasjon om det innebygde objektet og endrer innstillingene eller <div>-objektet dynamisk i bakgrunnen, før objektet vises til brukeren. Du kan for eksempel bruke denne funksjonen for å hente sider og deretter bestemme hvilken side som skal vises til brukeren. Eller, du kan bruke hent kontroller og deretter bestemme hvilke kontroller du vil vise eller skjule. Hvis du bruker denne funksjonen, må du oppkalle render()-funksjonen for å vise det innebygde objektet. Etter at lastingen en fullført, utløses en lastet-hendelse.
  3. Gjengi objekt. Det siste oppkallet, hvis du implementerte powerbi.load()-funksjonen, er render(). Den fullfører de siste handlingene som er nødvendige for å gjengi og vise det innebygde objektet til brukeren. En gjengi-hendelse utløses etter at gjengivelsen er fullført.

Selv om funksjonene last og gjengi må brukes i sammen, er forhåndslast uavhengig av dem. Du kan bruke innebygg-funksjonen for å vise det innebygde objektet etter forhåndslast. Du kan også bruke den fullstendige fasede prosedyren ved å oppkalle forhåndslast, last og gjengi, henholdsvis.

  • Power BI Embedded
  • Features

Relaterte produkter