Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Nytt verktøy for automatisert belastningstesting av Power BI Embedded-kapasiteter

Publiseringsdato: 14 august, 2019

Et verktøy for automatisert belastningstesting av Power BI Embedded-kapasiteter ble nylig sluppet på markedet. Dette verktøyet kan hjelpe deg til å se hvor høy brukerbelastning kapasiteten kan håndtere under bruk. Det bruker PowerShell til å opprette automatiserte belastningstester på kapasitetene, og lar deg velge hvilke rapporter du vil teste og hvor mange samtidige brukere du vil simulere.

Verktøyet vil generere belastning på en kapasitet ved å gjengi hver rapport kontinuerlig med nye filterverdier (for å forhindre urealistisk god ytelse på grunn av hurtigbufring av rapportene), inntil sikkerhetstokenet som er nødvendig for å godkjenne verktøyet opp mot tjenesten utgår.

Ved hjelp av det nye verktøyet kan kapasitetsadministratorer få bedre forståelse av hvor mange brukere kapasiteten kan håndtere i en gitt tidsramme. Verktøyet kan også brukes av rapportforfattere som ønsker å se effekten ytelsesforbedringene har på brukerbelastningen, målt med ytelsesanalyse i Power BI Desktop

Brukere kan se gjengivelsene i både sanntid og på nettlesere så lenge verktøyet kjører, og de kan koble seg til XMLA-endepunktene til kapasitetene som måles med SQL Server Profiler, for å se når spørringene kjøres, etter hvert som de kommer.

Når belastningstesten kjører, er effekten også synlig på datasettsiden i appen Premium Capacity Metrics. Kapasitetsadministratorer kan bruke verktøyet til å generere belastning og se hvordan belastningen opptrer. Sørg for å lese hvitbok-delen om Premium-distribusjon angående identifikasjon av overbelastning i måledata-appen på forhånd. Scenarioene som er analysert i hvitboken gjelder også for Power BI Embedded-kapasiteter.

For å se effekten av belastningstesten i måledata-appen etter testkjøringene, bør administratorer utvide Datasett-fanen i målsiden på måledata-appen og starte oppdatering etter behov ved å klikke på Oppdater nå. Administratorer må forvente opp til 15 minutters forsinkelse fra testen starter generering av belastning, til belastningen er synlig i måledataene.

For å drifte verktøyet og andre fremtidige verktøy, har vi etablert et nytt GitHub-repositorium. Hele repositoriet er med åpen kilde og brukere er velkommen til å bidra, legge til flere verktøy og repositorier relatert til kapasiteter i Power BI Premium og Power BI Embedded, samt forbedre eksisterende av slike.

Vær oppmerksom på belastningen i kapasitetene og sørg for at du ikke kjører belastningstester i løpet av perioder med høy bruk.
Vi vil gjerne motta tilbakemelding fra deg etter å ha prøvd verktøyet, og gjerne også motta bidrag fra deg til repositoriet!

  • Power BI Embedded
  • SDK and Tools

Relaterte produkter