Hopp over navigasjon
TILGJENGELIG NÅ

New Relic tilbyr nå integrering med Azure åpen kilde-databaser

Publiseringsdato: 05 august, 2019

New Relic tilbyr nå integrasjon med tre nye Azure-tjenester – Azure Database for PostgreSQL, MySQL og MariaDB. Hvis du bruker New Relic som en overvåkningsløsning, kan du nå bruke den til å overvåke disse Azure-tjenestene samt programmene dine. Den samler data fra servere, beholdere, databaser og tredjeparts tjenester for å gjøre stakken din fullstendig observerbar. Denne tjenesten gjør det mulig for utviklere og driftsteam å samarbeide for å unngå driftsstans, løse ytelsesproblemer og sikre at utviklings- og distribusjonssykluser er ferdige i tide.

Hvis du bruker en åpen kilde-databasetjeneste på Azure og trenger en skyintegrasjon, kan du få Azure Monitor-måledata og inventarattributter i New Relic, både for observerbarhets- og varslingsformål. De nye integrasjonene gir følgende funksjoner på New Relic:

  • Vis Azure Database for PostgreSQL, MySQL og MariaDB-data i instrumentbordene for New Relic One.
  • Kjør tilpassede spørsmål og visualiser dataene via New Relic Insights.
  • Opprett varslingsbetingelser for å varsle deg om endringer i data.

New Relic støtter integrasjoner med Azure Database for PostgreSQL, Azure Database for MySQL og Azure Database for MariaDB, og samler tidsserie-måleverdier, metadata og tilpassede koder fra Azure Monitor og Azure Resource Manager, for å gi mulighet for fleksible instrumentbord, varsling og analyse. Du kan vise disse dataene på ett sted sammen med informasjon fra resten av Azure-miljøet og hele stakken din i New Relic.

Du kan be om en demonstrasjon, eller registrere deg for en prøveperiode hvis du ønsker å lære mer om New Relic.

  • Services