TILGJENGELIG NÅ

Ny og forbedret SAP-tilkobling er nå generelt tilgjengelig

Publiseringsdato: 07 mai, 2019

SAP-tilkoblingen for Azure Logic Apps muliggjør toveis dataintegrering mellom SAP og andre bransjeprogrammer eller SaaS. Tilkoblingen fungerer med klassiske versjoner av SAP slik som R/3, lokale ECC-systemer. Tilkoblingen muliggjør også integrering med nyere HANA-baserte SAP-systemer slik som S/4 HANA, uansett hvor de er driftet fra, lokalt eller i skyen. SAP-tilkoblingen støtter meldings- eller dataintegrering til og fra SAP-systemer gjennom Intermediate Document (IDOC) eller Business Application Programming Interface (BAPI) eller Remote Function Call (RFC). 

SAP-tilkoblingen kommuniserer med SAP-systemer gjennom biblioteket SAP .NET Connector (Nco), som er publisert av SAP og tilgjengelig gjennom brukerens lisens til å bruke SAP-systemet. Tilkoblingen gir tre nøkkelfunksjoner:  

  • Send til SAP – Denne funksjonen kan brukes til å sende IDOC-er eller kalle opp BAPI eller RFC i målsystemene. Transaksjonsnyttelasten er i XML-format. Ved fullføring returnerer funksjonen en GUID og/eller et svar konfigurert i SAP-systemet. Hvis Send-funksjonen mislyktes, inneholder svaret en feilkode og opplysninger. 
  • Motta fra SAP – Dette er en webhook-basert funksjon som registrerer Logic Apps med datagateway, og utløses når gatewayen mottar et IDOC eller BAPI-oppkall fra det aktuelle SAP-systemet. 
  • Generer skjema – SAP-tilkoblingen sender og mottar XML-meldinger og denne funksjonen kan brukes til å generere skjema for IDOC eller RFC eller BAPI fra det aktuelle SAP-systemet. 

​For funksjonene over støtter SAP-tilkoblingen grunnleggende godkjenning gjennom brukernavn og passord. Tilkoblingen støtter også Secure Network Communications (SNC), som kan brukes til enkel pålogging til SAP Netweaver eller til ekstra sikkerhetsfunksjoner fra et eksternt sikkerhetsprodukt. 

SAP-tilkoblingen integrerer med lokale SAP-systemer gjennom en datagateway. I Send-scenarier, for eksempel, under sending av en melding fra Logic Apps til et SAP-system, fungerer datagatewayen som en RFC-klient og videresender forespørslene mottatt fra Logic Apps til SAP. Det foregår på tilsvarende måte i Motta-scenarioer, der datagatewayen fungerer som en RFC-server som mottar forespørsler fra SAP og videresender til Logic Apps. 

Les mer

  • Azure Logic Apps
  • Features
  • Services
  • Microsoft Build

Relaterte produkter