Gå til hovedinnhold
UNDER UTVIKLING

Ny optimalisering av aktiv georeplikering kommer snart i produksjon i Azure SQL DB

Publiseringsdato: 26 juni, 2019

SQL-databaseingeniører har implementert et sett med optimaliseringer for å sikre pålitelig datareplikering til sekundærdatabasene. Disse er utformet for de konfigurasjonene der sekundærdatabasen har lavere databehandlingsstørrelse (lavere SLO) enn den primære. Disse konfigurasjonene anbefales ikke, og de har forårsaket brudd i de sekundære databasene på grunn av at databehandlingskapasiteten for denne er utilstrekkelig til å holde følge med endringsraten i den primære databasen. En sekundær database som henger etter den primære, risikerer også et stort datatap hvis det skulle bli nødvendig med tvungen failover. For å motvirke disse risikoene vil aktiv georeplikering fra og med 1. juli begynne periodevis å begrense primærbasene, slik at sekundærbasene kan ta dem igjen. For å sikre at programmets ytelse ikke påvirkes av denne begrensningen, anbefaler vi sterkt å øke databehandlingsstørrelsen til den sekundære databasen. Hvis du vil ha detaljert veiledning om konfigurering av sekundærdatabasen, kan du se Konfigurere sekundærdatabase.

  • Azure SQL Database
  • Features
  • Services