Maskinlæringsbaserte funksjoner for avviksregistrering i Azure Stream Analytics (forhåndsversjon)

Publisert på mandag 25. februar 2019

Stream Analytics tillater nå at utviklere enkelt kan legge til funksjoner for avviksregistrering til sine Stream Analytics-jobber uten at de trenger å utvikle og lære egne maskinlæringsmodeller. Maskinlæringsmodeller blir gitt klart til bruk innenfor SQL-språket. Dette reduserer kostnadene og kompleksiteten i forbindelse med kompilering og læringsprosessen for maskinlæringsmodellene til et enkelt funksjonsoppkall.

Les mer

  • Azure Machine Learning-tjeneste
  • Azure Stream Analytics
  • Features