Eldre mediakodere trekkes tilbake 30. november 2019

Publiseringsdato: 04 september, 2019

I løpet av de siste årene har vi gjort stadige forbedringer av funksjonene for koding i Azure Media Services. Mulighetene for koding med Media Encoder Standard (MES) og Premium Workflow (MEPW) gir betydelige forbedringer når det gjelder muligheter, robusthet, pålitelighet, ytelse og pris. I kontrast til det ble de eldre koderne, Windows Azure Media Encoder (WAME) og Azure Media Encoder (AME), bygd på eldre teknologi. Arbeidsflyter som avhenger av disse komponentene har nå ulemper. 

Som et resultat av det trekker vi tilbake begge de eldre komponentene WAME og AME, den 30. november 2019. Du må overføre koden din til å bruke Media Encoder Standard (MES) eller Premium Workflow (MEPW) for kodere. 

Hvordan påvirker dette meg?

Etter 30. november 2019 vil applikasjoner du har utviklet som bruker eldre mediabehandlere som WAME eller AME kunne få feil med jobber til du oppdaterer applikasjonen til de gjeldende mulighetene for koding med MES eller MEPW.

Hvilke handlinger bør jeg foreta?

For å unngå avbrudd i applikasjonene dine må du oppdatere koden til å bruke mulighetene for koding med MES eller MEPW. Se Tilbaketrekking av Windows Azure Media Encoder og Tilbaketrekking av Azure Media Encoder for flere detaljer.

  • Media Services
  • Retirements

Relaterte produkter