Hopp over navigasjon
TILGJENGELIG NÅ

Forbedringer i målingsvarsler i Azure Monitor

Publiseringsdato: 02 september, 2020

Økning av kvote til 5000

Antall regler for målingsvarsler du kan definere i et abonnement har blitt økt til 5000 regler.

Redigering av merker

Regler for målingsvarsler støtter nå oppdateringer med operasjonen HTTP PATCH, noe som gjør at du kan oppdatere egenskaper for varslingsregler og administrere merker for eksisterende målingsvarslingsregler.

Definer en handlingsgruppe fra et annet abonnement

Du kan nå definere en målingsvarslingsregel som overvåker en ressurs i ett abonnement og er konfigurert til å utløse en handlingsgruppe som befinner seg i et annet abonnement.

Nye ressurstyper aktivert for målingsvarsler

Mange ressurstyper har blitt aktivert for målingsvarsler (f.eks. Maps-kontoer, App Configuration, emner i Event Grid-system).

Varsler om nettverksmåledata for virtuelle maskiner

Varsling av følgende nettverksmåledata for virtuelle maskiner støttes nå: Totalt inn på nettverket, totalt ut av nettverket, innkommende flyter, utgående flyter, maksimal opprettingshastighet for innkommende flyter, maksimal opprettingshastighet for utgående flyter.

Opprett en varslingsregel for en egendefinert måleverdi som ikke eksporteres ennå

Du kan nå opprette varslingsregler for en egendefinert måleverdi, selv før den eksporteres.

Definer opptil fem betingelser for målingsvarslingsregler opprettet via Azure-portalen

Du kan nå konfigurere opptil 5 ulike betingelser i én varslingsregel, som kobler betingelsene sammen med «og».

Ekskluder dimensjonsverdier for målingsvarslingsregler opprettet via Azure-portalen

Når du definerer en varslingsregel på en måleverdi som gjør dimensjoner tilgjengelig via Azure-portalen, kan du velge å utelukke en dimensjonsverdi ved å velge operatoren ' ' (ekskluder).

PowerShell-forbedringer

Når du oppretter eller oppdaterer en målingsvarslingsregel med cmdleten Add-AzMetricAlertRuleV2, kan du knytte den til en handlingsgruppe ved ganske enkelt å tilordne parameteren -ActionGroupId.

Oppretting av en målingsvarslingsregel som overvåker en tilgjengelighetstest for Application Insights er nå tilgjengelig via en dedikert PowerShell-cmdlet, Add-AzWebtestAlertRule.

Les mer

  • Azure Monitor
  • Features

Relaterte produkter