Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Inntaksdataisolering i Log Analytics

Publiseringsdato: 26 august, 2020

Azure Monitor er en datatjeneste i stor skala, som er bygget for å betjene tusenvis av kunder som sender terabyte med data hver måned i økende tempo. Som for enhver plattform med flere leietakere, må det settes noen grenser for å beskytte kunder mot plutselige inntakstopper som kan påvirke kunder som deler miljø og ressurser.

Frem til nå var det en grense for inntaksvolumhastighet for ressursdata i Azure som kom via diagnoseinnstillinger. Nå har vi lagt inn grensen for andre datakilder for Log Analytics, inkludert diagnoseinnstillinger, agenter og datasamler-API. Grensen håndheves på komprimerte data anslått som 6 GB/min ukomprimert. Den faktiske størrelsen kan variere mellom datatyper, avhengig av logglengden og komprimeringsforholdet.

Hvilken effekt har dette for din del?

Vi har skannet og økt terskelen for ethvert arbeidsområde som nærmet seg grensen for inntaksvolumhastighet, så det bør ikke ha en umiddelbar effekt for din del. Når du sender data til et arbeidsområde med en volumhastighet som er høyere enn 80 % av arbeidsområdets terskel, eller når du når terskelen, sendes en hendelse til tabellen Operasjon i arbeidsområdet ditt hver sjette time mens terskelen fortsetter å være overskredet. Vi anbefaler at du angir varsel om hendelsene for å motta disse varslingene.

Slik øker du grensen for inntaksvolumhastighet på arbeidsområdet ditt

Det er ingen «hard grense» for inntaksvolumhastighet i Log Analytics. Når du får varsler for å ha nådd 80 % av grensen for inntaksvolumhastighet, eller du planlegger å øke volumhastigheten til nær 6 GB/min eller mer, kan du be om økning ved å åpne en støtteforespørsel.

Les mer

  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Services

Relaterte produkter