Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Akselerert skriving er nå generelt tilgjengelig i HDInsight HBase

Publiseringsdato: 06 november, 2019

Akselerert skriving er nå generelt tilgjengelig i HDInsight HBase.

Høydepunkter

  • Du kan gjøre skriveytelsen i Apache HBase og Phoenix ni ganger mer effektiv.
  • Passer best til arbeidsbelastninger med høy gjennomstrømming og lite ventetid som kjører på Azure Data Lake Storage Gen 2 og Azure Blob Storage.

Separasjon av databehandling og lagring i HDInsight-klynger gir skalerbarhet, elastisitet, robusthet og besparelser for kundene. Noen ganger kan dette likevel føre til kostnader ved lengre ventetider på grunn av nettverkslag.

I den gjeldende implementeringen er forhåndsskrevne logger (WAL) i HDInsight HBase-klyngen lagret som sideblober i standard Azure-lagring. Dermed er Azures filsystem en av de få skyene som tilfredsstiller konsekvenskravene til forhåndsskrevne logger i HBase.

Arkitekturen fungerer svært godt for de fleste programmer, men er muligens ikke ideell for driftskritiske programmer som krever lite ventetid og høy I/U-gjennomstrømming ettersom inkonsekvente ventetider for WAL-skrivinger kan være en flaskehals for generell skriveytelse i HDInsight HBase-klynger.

Funksjonen akselerert skriving i HDInsight HBase-klyngen legger ved en Premium halvlederstasjon-administrert disk på hver områdeserver (arbeidsnode). Forhåndsskrevne logger konfigureres til å bli skrevet i Hadoop Distributed File System (HDFS) satt inn på Premium-administrerte disker i stedet for på standard sideblob i Azure. Premium-administrerte disker er basert på halvlederstasjon og tilbyr fremragende I/U-ytelse med feiltoleranse. Ved å bruke Premium-administrerte disker for forhåndsskrevne logger (WAL) kan vi skille lagring av forhåndsskrevne logger fra Apache HBase-datalagring.

Les mer om Azure HDInsight-akselerert skriving for Apache HBase.

 

 

  • HDInsight
  • Features

Relaterte produkter