Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Diagramstøtte for Azure SQL Database

Publiseringsdato: 30 juni, 2017

Den raske veksten og kompleksiteten i data kan gjøre det vanskelig for brukere å optimalisere utformingen av skjema og spørringer. Graph-databaser hjelper ved å introdusere enkle sammensetninger av noder og relasjoner i koblede strukturer for sofistikert modellering. Azure SQL Database tilbyr nå totalintegrerte diagramutvidelser som vil la brukere definere diagramskjema med diagramobjekter. SQL Server brukes allerede av mange millioner kunder for driftskritiske arbeidsbelastninger og med diagramutvidelser i SQL Server 2017 får kunder det beste av både relasjonelle diagrambaserte databaser med ett enkelt produkt, inkludert muligheten til å spørre på tvers av alle data med én enkel plattform. Brukere kan også dra fordel av andre banebrytende teknologier som allerede er tilgjengelige i SQL Server, som kolonnelagringsindekser, avansert analyse med SQL Server R Services, høy tilgjengelighet og T-SQL-språkutvidelser som hjelper med å finne språk og muliggjør navigering med flere hopp.

For å lese mer om diagramstøtte, kan du gå til TechNet-bloggen.

  • Features