Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Globale sporingsflagg er nå tilgjengelig for administrert forekomst i Azure SQL Database

Publiseringsdato: 21 august, 2019

Du kan nå aktivere sporingsflagg for administrert forekomst i Azure SQL Database ved å bruke Transact-SQL-uttrykket DBCC TRACEON.

Sporingsflagg brukes vanligvis til å tilpasse og endre oppførselen til SQL Server-databasemotoren. Å aktivere sporingsflagg kan forbedre kompatibiliteten til databasemotoren for administrert forekomst og SQL Server-databasemotoren. 

Administrert forekomst støtter et delsett av sporingsflagg som ikke kan påvirke tilgjengelighet eller stabilitet for administrert forekomst. I den første utgaven støttes følgende sporingsflagg: 460, 2301, 2389, 2390, 2453, 2467, 7471, 8207, 9389, 10316 og 11024. Listen med støttede sporingsflagg vil bli videre utvidet fremover, basert på forespørsler fra kundene.

Du kan aktivere eller deaktivere globale sporingsflagg på forekomstnivå ved hjelp av Transact-SQL-kommandoen DBCC TRACEON, som vist i følgende eksempel:

dbcc traceon(11024, -1)

 

Sørg for å teste ut alternativene før du ruller dem ut i et produksjonsmiljø.

Finn ut mer her: Sporingsflagg i SQL Server og administrert forekomst i Azure SQL Database.  

  • Features