Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Generell tilgjengelighet: Smart nivåtildeling til arkivhvelvnivå for Azure Backup

Publiseringsdato: 03 oktober, 2022

Konfigurer sikkerhetskopieringspolicyen til å automatisere arkivhvelvnivå for Azure Virtual Machines, SQL Server/SAP HANA i Azure Virtual Machines. Dette vil sikre at de kvalifiserte og anbefalte gjenopprettingspunktene (i tilfellet med Azure Virtual Machines) automatisk flyttes til arkivhvelvnivå. Dette gjøres på en periodisk og intervallbasert tidsbasis og basert på innstillingene nevnt i policyen. Du kan også angi antall dager du vil at gjenopprettingspunktene skal flyttes til arkivhvelvnivå etter.

Finn ut mer om smart nivåtildeling.

  • Features
  • Management