Hopp over navigasjon
TILGJENGELIG NÅ

Allmenn tilgjengelighet: Forbedringer i egendefinert regler Azure-brannmur for nettbaserte apper (WAF)

Publiseringsdato: 20 september, 2022

Nye operatører på regionale egendefinerte WAF-regler:

Azure regional brannmur for nettbaserte apper (WAF) med Application Gateway støtter nå opprettelse av egendefinerte regler ved å bruke operatørene «Any» og «GreaterThanOrEqual». Egendefinerte regler lar deg opprette dine egne regler for å tilpasse hvordan hver forespørsel blir evaluert når den går gjennom WAF-motoren.

Hvis du vil lese mer om oppretting av egendefinerte regler, kan du gå til regional WAF-dokumentasjon.

Geofiltrering ved hjelp av socketadresse på global brannmur for nettbaserte apper:

Azure global brannmur for nettbaserte apper (WAF) med Azure Front Door støtter nå egendefinerte geo-match-filtreringsregler ved bruk av socket-adresser. Filtrering etter socketadresse lar deg begrense tilgangen til ditt nettprogrammet etter land/område ved å bruke kilde-IP-en som brannmuren for nettbaserte apper ser. Hvis brukeren din står bak en proxy, er socketadressen ofte proxyserveradressen.

Hvis du vil lese mer om geofiltrering, kan du gå til global WAF-dokumentasjon..

  • Azure Front Door
  • Web Application Firewall
  • Application Gateway
  • Features
  • Security