Hopp over navigasjon
TILGJENGELIG NÅ

Generell tilgjengelighet: Event Hubs for Node.js

Publiseringsdato: 20 september, 2018

Versjon 1.0 av Node.js-pakken for Azure Event Hubs er nå generelt tilgjengelig. 

Event Hubs-køer kan motta flere millioner hendelser per sekund fra kilder som Azure IoT Hub, skyprogramlogger og dataanalysetjenester som Azure HDInsight. Event Hubs sender hendelser fra disse køene til administrerte tjenester som Azure Stream Analytics, Azure Functions og Azure Cosmos DB.

Utviklere kan bruke disse nye pakkene til å sende hendelser fra hvilket som helste Node.js-program til Event Hubs og motta og håndtere hendelser i Node.js-baserte programmer og systemer.

Den nye Event Hubs-pakken er bygd på AMQP-protokollen som implementert av github.com/amqp/rhea. Den støtter pålitelige koblinger, høy gjennomstrømming og bred kompatibilitet med prosjekter som Apache ActiveMQ og Amazon MQ. Den inkluderer også et rammeverk for Event Processor Host for distribusjon og balansering av hendelsesbehandling på tvers av flere verter.

Bruk denne pakken i sammen med andre pakker for .NET, Java, Python og Go for å dele hendelser på tvers av alle appene og systemene dine.

  • Event Hubs
  • Azure IoT Hub
  • Azure Stream Analytics
  • Azure Monitor
  • SDK and Tools
  • Services