TILGJENGELIG NÅ

Flatcar container Linux tilgjengelig i Azure Marketplace

Publiseringsdato: 23 mars, 2020

Flatcar Container Linux av Kinvolk er nå tilgjengelig på Azure Marketplace. Flatcar er en uforanderlig Linux-distribusjon for containere, og en kompatibel forgreining av CoreOS Container Linux.

CoreOS-levetid

CoreOS Container Linux når slutten av sin levetid 26. mai 2020. Etter dette vil det ikke kommer ytterligere oppdateringer. Alle CoreOS-kunder bør implementere en migreringsplan innen denne datoen. Flatcars kompatibilitet med CoreOS og tilgjengeligheten på Azure Marketplace gjør det til et levedyktig og greit migrasjonsvalg for arbeidsbelastning på containere som kjører på Azure.

Merk at Red Hat OpenShift-kunder kan fortsette å bruke Red Hat Enterprise Linux CoreOS, som fortsatt støttes.

Migrerer fra CoreOS

Migrering fra CoreOS til Flatcar Container Linux er så enkelt som å kjøre et grensesnitt-skript og starte den virtuelle maskinen (VM) på nytt. Les instruksjonene.

Distribuere nye Flatcar Container Linux virtuelle maskiner

Distribuer Flatcar virtuelle maskiner direkte fra Azure Marketplace. For å distribuere Flatcar Container Linux-bilder ved å hjelp av Azure CLI, følg disse instruksjonene.

  • Gallery
  • Operating System
  • Pricing & Offerings