Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Azure Backup støtter nå selektiv sikkerhetskopiering og gjenoppretting av disker ved hjelp av sikkerhetskopieringsløsningen for Azure Virtual Machine

Publiseringsdato: 31 januar, 2020

I dag støtter Azure Backup sikkerhetskopiering av alle diskene (OS og data) i en virtuell maskin sammen ved bruk av sikkerhetskopieringsløsningen for virtuelle maskiner. Med funksjonalitet for ekskludering av disk får du muligheten til å sikkerhetskopiere én eller noen få fra de mange datadiskene i en virtuell maskin. Dette gir en effektiv og kostnadseffektiv løsning for behovene dine når det gjelder sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Hvert gjenopprettingspunkt inneholder dataene på diskene som er inkludert i sikkerhetskopieringsoperasjonen, noe som gjør at du kan ha et delsett av disker som er gjenopprettet fra det angitte gjenopprettingspunktet under gjenopprettingsoperasjonen. Dette gjelder for gjenoppretting både fra øyeblikksbilder og fra hvelvet.

Denne løsningen er særlig nyttig i følgende scenarioer:

1. Du har kritiske data som skal sikkerhetskopieres i bare én disk, og du vil ikke sikkerhetskopiere resten av diskene koblet til en virtuell maskin. Dette minimerer kostnadene for sikkerhetslagring.
2. Du har andre løsninger for sikkerhetskopiering som en del av VM-dataene dine. Du sikkerhetskopierer for eksempel databasene dine eller dataene dine med en ulik sikkerhetskopieringsløsning for arbeidsbelastninger, og du vil bruke sikkerhetskopiering på Azure VM-nivå for resten av diskene og dataene for å bygge et effektivt og robust system som benytter de beste kapasitetene som er tilgjengelige.
 
Skriv til oss på AskAzureBackupTeam@microsoft.com for å registrere deg for en forhåndsversjon
 
  • Azure Backup
  • Features

Relaterte produkter