I TESTVERSJON

Durable Functions støtter nå Python

Publiseringsdato: 24 juni, 2020

Durable Functions, en utvidelse av Azure Functions som lar deg definere tilstandsbaserte serverløs arbeidsflyter, støtter nå Python. Utviklere og dataeksperter kan nå orkestrere kompleks databehandling og arbeidsbelastninger for datavitenskap i Azure Functions med vante språkkonstruksjoner i Python.

Et vanlig scenario som støttes av Durable Functions består av sammenkjeding av en sekvens med funksjoner for å bygge et lengekjørende datasamlebånd for databehandling. Du skriver en orkestreringsfunksjon som bruker vanlig Python-kode for å komponere en arbeidsflyt som kaller andre Azure Functions. Durable Functions tar seg av å lage kontrollpunkter for fremgang og logikk for å prøve på nytt, og du kan håndtere feil i iverksettingen med standard try/except-setninger.

Durable Functions – orkestreringsfunksjon

Et annet scenario som blir gjort mulig av Durable Functions er å spre ut arbeidsbelastninger for maskinlæring for å utføre parallelle oppgaver, slik at du drar nytte av den elastiske skaleringen som tilbys av den serverløse plattformen Azure Functions.

Durable Functions – databehandling

Les dokumentasjonen for flere mønstre som støttes av Durable Functions. Hvis du vil komme i gang med Durable Functions i Python, kan du prøve hurtigstarten.

  • Azure Functions
  • Features

Relaterte produkter