Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Distribuerte databasetransaksjoner som spenner over flere Azure SQL-administrerte forekomster

Publiseringsdato: 14 oktober, 2020

I forhåndsversjon er nå distribuerte databasetransaksjoner som strekker seg over flere Azure SQL-administrerte forekomster lagt til for å muliggjøre friksjonsfri migrering av eksisterende programmer, samt utvikling av moderne programmer med flere leiere som er avhengige av vertikal eller horisontal partisjonert databasearkitektur.

Ved å bruke distribuerte transaksjoner sparer du tid når du migrerer eksisterende programmer som krever denne muligheten, da det eliminerer behovet for å endre programkode og utføre omfattende tester. Hvis du utvikler nye programmer, kan du dra nytte av å partisjonere data i flere databaser for å takle nåværende størrelsesbegrensninger for Azure SQL-administrert forekomst, mens du bruker distribuerte transaksjoner for å holde partisjonerte data i en konsistent tilstand.

Under forhåndsvisning støttes to metoder for å kjøre distribuerte transaksjoner ved bruk av argumentet START DISTRIBUERT TRANSAKSJON fra Transact-SQL-kode og ved bruk av TransactionScope-klasse fra .NET-kode.

  • Azure SQL Database
  • Features