Hopp over navigasjon

Avskriving av Log Search API for Azure Log Analytics

Publiseringsdato: 24 april, 2018

November 2017 ble Azure Log Analytics-kunder informert om at Log Search API-en vil bli avviklet. Denne API-en brukes til det gamle Log Analytics-spørringsspråket.

Log Search API er erstattet av Azure Log Analytics REST API. REST API støtter det nye spørringsspråket, samt høyere spørregrenser når det gjelder antall returnerte rader og nyttelastestørrelse.

PowerShell cmdlet Get-AzureRmOperationalInsightsSearchResults er erstattet med Invoke-LogAnalyticsQuery cmdlet, som også støtter det nye spørrespråket.

Log Search API-en avvikles i uken av 30. april 2018. Kall som rettes til Log Search API etter avviklingsdato, returnerer en 410 feilkode sammen med denne meldingen: "Log Search API er avviklet og har blitt erstattet med den nye Azure Log Analytics REST API."

For å få søksresultater, må du sørge for å migrere all bruk av den eldre API-en og PowerShell cmdlet.

  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Services

Relaterte produkter