Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Azure IoT C# og Java SDK-er lanserer nye langsiktige grener for støtte (LTS)

Publiseringsdato: 14 februar, 2020

Azure IoT Java og C# SDK-er har nå lansert nye langsiktige grener for støtte (LTS).

I begge tilfeller, støttes ikke lenger tidligere LTS-grener.

Viktige merknader

Hvis du bruker C# SDK-en, finnes det et par scenarioer der du bør hente den siste hovedgrenen i motsetning til LTS-grenen:

  • Hvis du bruker HTTP-proxyer, bruker du den nyeste Microsoft.Azure.Devices v1.19.0-utgaven. Denne inneholder en løsning for en regresjon som brøt HTTP-proxy-funksjonalitet i den forrige LTS-utgaven.
  • Hvis du vil spesifisere den standard policyen for tilbakekalling av sertifikat, bruker du den nyeste Microsoft.Azure.Devices.Client v.1.23.0-utgaven. Denne har den eksterne kontrollen for tilbakekalling av SSL-sertifisering deaktivert som standard for både AMQP og MQTT, og den inneholder også en ny API hvor du kan aktivere/deaktivere denne kontrollen.

Se alle oppdateringene i produktmerknadene for repositoriet.

Hva er en LTS-gren?

Selv om vi deler hyppig utgaver på våre GitHub-repositorium med de siste og beste funksjonene, tilbyr vi også en stabil gren – LTS-grenen – som bare får kritiske feilrettelser og sikkerhetsoppdateringer. Denne grenen tilbyr kritiske oppdateringer med minimal innvirkning på enhetens kode. LTS- og hovedgrenene gir deg fleksibiliteten til å bygge stabile løsninger samtidig som du fremdeles har tilgang til den siste teknologien og GitHub-støtte.

Vår LTS-tidslinje

  • En ny versjon av LTS lanseres hver sjette måned. Dette betyr at en ny LTS-gren opprettes for kodetilgang og et nytt sett med LTS-pakker lanseres på den støttede pakkebehandlingen. Versjonskontrollen av LTS-grenen følger hovedgrenen ved utgivelsestidspunktet. Avskrevne API-er fra hovedgrenen fjernes med en større versjonsoppdatering og fjernes i den påfølgende utgivelsen av en ny LTS-gren.
  • En versjon blir aktivt vedlikeholdt i seks måneder for å motta sikkerhetsoppdateringer og kritiske feilrettelser. Etter seks måneder, lanseres en ny versjon av LTS. Den forrige versjonen går inn i avskrevet modus, hvor den ikke vil bli oppdatert.

  • Etter en total levetid på ett år, blir den tilsvarende pakken fjernet fra GitHub, men pakker fra pakkebehandling vil fortsatt være tilgjengelige.

Hvis du har tilbakemelding om denne utformingen, kan du kommentere på GitHub.

Et diagram som viser tids linjene i LTS-grenen vår med 6 måneders intervaller

 

  • Tingenes Internett
  • Azure IoT Hub
  • SDK and Tools