TILGJENGELIG NÅ

Lesereplikaer på tvers av områder i Azure Database for PostgreSQL er nå tilgjengelig

Publiseringsdato: 04 september, 2019

Lesereplikaer på tvers av områder, som kan utvide og balansere leseintensive arbeidsbelastninger på tvers av Azure-områder, er nå alment tilgjengelig i Azure Database for PostgreSQL. Opprett opp til fem skrivebeskyttede replikaservere for hver masterserver. Bruk denne funksjonen i planlegging av forretningskontinuitet og nødgjenoppretting. Regional tilgjengelighet av replikaer ble justert mellom perioden i forhåndsversjon og alminnelig tilgjengelighet, så se replikadokumentasjonen for mer informasjon.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features