TILGJENGELIG NÅ

Kopiaktivitet i Azure Data Factory støtter automatisk oppretting av en måltabell

Oppdatert: 30 september, 2019

Last data raskere med ny støtte fra kopiaktivitetfunksjonen til Azure Data Factory. Hvis du prøver å kopiere data fra en hvilken som helst støttet kilde til SQL-database/datalager og finner ut at måltabellen ikke eksisterer, vil Kopiaktivitet opprette den automatisk. Gjennomgå og juster mottakertabellskjemaet etter behov etter datainntaket.

Denne funksjonen støttes med:

Følg denne banen for å automatisk opprette en måltabell: Brukergrensesnitt for ADF-forfatter> Kopiaktivitetmottaker > Tabellalternativ > Opprett tabell automatisk. Eller klikk på “tableOption”-egenskapen i Kopiaktivitetmottaker-nyttelasten.

Lær mer om Kopiaktivitet >

  • Data Factory
  • Features

Related Products