Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Azure Time Series Insights Gen2 er nå generelt tilgjengelig

Publiseringsdato: 21 juli, 2020

Azure Time Series Insights Gen2, vårt forbruksbetalte tilbud om IoT Analytics, er nå generelt tilgjengelig og har en rekke nye funksjoner som er kraftige, men likevel enkle å bruke:

 • Bygget for IoT i industriell skala for å innta data fra millioner av enheter som produserer milliarder av hendelser.
 • Oppbevaringsbaserte varmerom og et nær uendelig antall BYO-kjølerom.
 • Støtte for lagring i Azure Blob og Azure Data Lake Gen2.
 • Opprinnelig støtte for svært effektivt filformat for Apache Parquet på kjølerom.
 • Tidsseriemodell for å kontekstualisere IoT-data for sentrisk analyse av ressurser.
 • Opprinnelige tilkoblinger til Azure IoT Hub og Event Hubs for inntak av IoT-datastrømmer.
 • En førsteklasses nettopplevelse med tidsseriemodellering, interpolering, skalarfunksjoner og samlede funksjoner, kategoriske variabler, spredningsdiagrammer og tidsforskyvning av tidsseriesignaler for å analysere dataene.
 • Omfattende API-er for spørring som støtter interpolering, skalarfunksjoner og samlede funksjoner, kategoriske variabler og ny betinget logikk.
 • Kobling for PowerBI for å gjøre det mulig å ta tidsseriespørringer direkte inn i PowerBI for å få en enhetlig oversikt over datagodset. 

Finn ut mer om Time Series Insights Gen2:

 • Azure Time Series Insights
 • Services

Relaterte produkter