TILGJENGELIG NÅ

Databasenevningen blir nå støttet i Azure SQL Database-administrert forekomst

Publiseringsdato: 26 februar, 2019

Azure SQL Database-administrert forekomst setter deg istand til å gi nytt navn til databaser ved å bruke Transact-SQL-språket:

ENDRE DATABASE WWI MODIFISERE NAVN = WideWorldImporters;

For ytterligere detaljer se ENDRE DATABASE og sp_rename syntax.

  • Azure SQL Database
  • Features