I TESTVERSJON

Microsoft Azure SQL Database – forekomstutvalg er nå i forhåndsversjon

Publiseringsdato: 04 september, 2019

Forekomstutvalg er et nytt alternativ for administrert forekomst som gir en praktisk og kostnadseffektiv måte å overføre mindre forekomster til skyen i stor skala, noe som minsker eller eliminerer det ekstra arbeidet med å samle mindre databehandlingsintensive arbeidsbelastninger. Bruk forekomstutvalg til å klargjøre databehandling på forhånd i henhold til dine krav (for eksempel åtte virtuelle kjerner), og overføre forekomster til ditt forhåndsklargjorte databehandlingsnivå (som to forekomster med 2 virtuelle kjerner og en med 4 virtuelle kjerner. Forekomstutvalg vil bli tilgjengelig i de følgende størrelsene for databehandling: 8, 16, 24, 32, 40, 64 og 80 virtuelle kjerner. Den minste størrelsen på forekomst i utvalget er to virtuelle kjerner, og i forhåndsversjonen er alternativet bare tilgjengelig for administrerte forekomster i tjenestelag for generell bruk på maskinvare i generasjon 5.

Les mer

  • Azure SQL Database
  • Features

Relaterte produkter