Gå til hovedinnhold

Datakrypteringsfunksjon for Azure Site Recovery trekkes tilbake 30.04.2022

Publiseringsdato: 27 februar, 2020

Datakrypteringsfunksjon for Azure Site Recovery blir trukket tilbake 30.04.2022. Denne blir erstattet med den mer avanserte inaktive krypteringen med Azure Site Recovery, som bruker lagringskryptering (SSE). Med lagringskryptering (SSE) blir data kryptert før de blir lagret og dekryptert når de hentes ut, og ved failover til Azure, vil de virtuelle maskinene kjøre fra de krypterte lagringskontoene, noe som gir en kortere gjenopprettingstid (RTO).

Hvordan vil dette påvirke meg?

Etter 30.04.2022 er alle virtuelle maskiner som bruker den tilbaketrukkede krypteringsfunksjonen ikke lenger i stand til å kjøre failover-funksjonen og kan ikke bruke Azure Site Recovery.

Hva må jeg gjøre?

Hvis du ønsker å kunne fortsette og ta i bruk failover, må du opprette nye replikeringspolicyer for de virtuelle maskinene som er oppført nedenfor, innen 30.04.2022.

Følg fremgangsmåten nedenfor for hver virtuelle maskin:

  1. Deaktiver replikering.
  2. Opprett ny replikeringspolicy.
  3. Aktiver replikering og velg en lagringskonto hvor SSE er aktivert.

Etter at den første replikeringen er fullført til en lagringskonto hvor SSE er aktivert, vil den virtuelle maskinen bruke inaktiv kryptering med Azure Site Recovery.

  • Azure Site Recovery
  • Retirements

Relaterte produkter