Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Azure Security Center – Beskyttelse for Azure Kubernetes Service er nå tilgjengelig

Publiseringsdato: 23 mars, 2020

Azure Security Center utvider sikkerhetsfunksjonene for beholderen for å beskytte Azure Kubernetes Service (AKS).

Den populære åpen kilde-plattformen Kubernetes har fått en så bred tilpasning at den nå er en industristandard for beholderiverksetting. Til tross for denne omfattende implementeringen finnes det fremdeles en mangel på forståelse av hvordan du sikrer et Kubernetes-miljø. Beskyttelse av angrepsoverflatene til et beholderbasert program krever ekspertise som kan påse en sikker konfigurasjon av infrastrukturen og konstant overvåking mot potensielle trusler.

Security Center-forsvar inkluderer:

  • Identifisering og synlighet – Kontinuerlig identifisering av administrerte AKS-forekomster i Security Centers registrerte abonnementer.
  • Sikkerhetsanbefalinger– Handlingsbare anbefalinger for å overholde anbefalte sikkerhetspraksiser for AKS. Disse anbefalingene er inkludert i sikkerhetsvurderingen din for sikre at de blir vurdert som en del av organisasjonens sikkerhetsstilling. Et eksempel på en AKS-relatert anbefaling du kan se nærmere på er «Rollebasert tilgangskontroll skal brukes for å begrense tilgangen til en Kubernetes-tjensesteklynge».
  • Trusselbeskyttelse – Ved hjelp av kontinuerlig analyse av AKS-distribusjonene, varsler Security Center deg om trusler og skadelig aktivitet som er registrert ved verten og på AKS-klyngenivå.

For mer informasjon kan du lese dokumentasjonen vår.

Se detaljer om sikkerhetsfunksjoner for beholdere i Security Center.

  • Security Center
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Services
  • Security