Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Azure Notification Hubs oppdateringer for iOS 13

Publiseringsdato: 21 oktober, 2019

Apple oppdaterte nylig deres offentlige Push-tjeneste på en måte som har en innvirkning på Azure Notification Hubs-kunder. Les mer om innvirkningen av disse endringene på Azure Notification Hubs.  Apple krever nå at utviklere identifiserer varslinger som et varsel eller bakgrunnsvarsling gjennom det nye «apns-push-type»-hodet i APNS API

Ifølge Apples dokumentasjon: «Verdien av dette hodet må nøyaktig gjenspeile innholdet til varslingens nyttelast. I tilfelle et misforhold eller om hodet mangler på nødvendige systemer, kan APN-er returnere en feil, forsinke levering av varslingen, eller utelukke den fullstendig». 

Utviklere må nå angi dette hodet i deres applikasjoner som sender varslinger gjennom Azure Notification Hubs. På grunn av en teknisk begrensning, må kunder bruke token-basert godkjenning for APNS-akkreditiver med forespørsler som omfatter denne attributten. Hvis du bruker sertifikat-basert godkjenning for dine APNS-akkreditiver, må du skifte til token-basert godkjenning. 

For å hjelpe deg i løpet av denne overgangen, når Azure Notification Hubs detekterer en varsling som ikke har angitt apns-push-type, vil tjenesten utlede push-type fra varslingsforespørselen og angi verdien automatisk. Husk at du må konfigurere Azure Notification Hubs til å bruke token-basert godkjenning for å angi det nødvendige hodet. Se Token-basert (HTTP/2) godkjenning for APNS for ytterligere informasjon. 

En annen liten endring, men en som krever en endring til serverdel-programmet som sender varslinger, er kravet at for bakgrunnsvarslinger, må  apns-prioritet-hodet være satt til 5. Mange programmer setter apns-prioritet-hodet til 10 (som indikerer umiddelbar levering), eller setter det ikke, og får standardverdien som også er 10. Dette er ikke lenger tillatt for bakgrunnsvarslinger, så du må angi verdien for hver forespørsel ettersom Apple ikke vil levere bakgrunnsvarslinger hvis denne verdien mangler. 

I årevis har iOS-utviklere brukt beskrivelsesattributtet deviceToken data sendt til aktivleveringstoken-representanten for å pakke ut aktivleveringstokenet som et serverdel-program bruker til å sende varslinger til enheten. Med Xcode 11, har dette beskrivelsesattributtet skiftet til et annet format. Eksisterende kode som utviklere brukte til dette er nå brutt. Vi har oppdatert Azure Notification Hubs SDK for å imøtekomme denne endringen. Vennligst oppdater SDK som brukes av dine programmer til versjon 2.0.4 eller nyere av Azure Notification Hubs iOS SDK

  • Notification Hubs
  • Features

Relaterte produkter