Hopp over navigasjon
TILGJENGELIG NÅ

Azure Monitor-loggen støtter nå loggsøk på flere Azure-ressurser

Publiseringsdato: 03 juli, 2019

Mange Azure-tjenester har nylig lagt til et nytt alternativ for å søke i loggene ved å bygge inn loggsøkene i ressursmenyen:

 • Ressursgrupper
 • Application Gateway
 • Virtuell nettverksgateway
 • Nettverkssikkerhetsgruppe
 • Virtuelle nettverk
 • Offentlig IP-adresse
 • Logic Apps
 • CosmosDB
 • Belastningsfordelere
 • Automatisering
 • Service Bus
 • Traffic Manager-profiler
 • Azure Firewall
 • Express Route-kretser
 • Søk etter tjenester
 • Front Door

Dette alternativet er tilgjengelig en stund i følgende Azure-tjenester:

 • Virtual Machines
 • Key Vault
 • API Management
 • IoT Hub

Flere Azure-tjenester kommer til å legge til dette alternativet i nær fremtid.

Når brukeren velger dette menyalternativet, blir området for Azure Monitor Logs Analytics-søket automatisk angitt til å presentere bare loggene på denne ressursen og vil bare kreve ressurstillatelser (hvis denne modusen er aktivert i arbeidsområdet). Brukerne trenger ikke å velge Log Analytics-arbeidsområde – loggene blir automatisk aggregert fra alle arbeidsområdene som har logger som er forbundet med ressursen.

Les mer om denne typen søk i dette blogginnlegget.

 • Azure Monitor
 • Features
 • Management

Relaterte produkter