Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Generell tilgjengelighet: Azure Log Analytics i Sveits, nord

Publiseringsdato: 02 oktober, 2019

Azure Log Analytics er allment tilgjengelig i området Sveits, nord. Log Analytics samler telemetri fra en rekke kilder og bruker spørringsspråket fra Azure Data Explorer til å hente og analysere data.

Tilgang til Sveits, nord vil bli vurdert fra sak til sak. Be om tilgang til Sveits, nord >

Lær mer om Logg Analytics og utforsk ytterligere geografisk tilgjengelighet.

  • Regions & Datacenters