Gå til hovedinnhold

Overføring og navneendringer av GUID for Azure-administrerte disker

Publiseringsdato: 28 september, 2018

Navn- og ressurs-GUID-er for Azure-administrerte disker endres 1. november 2018.

Endringene blir foretatt automatisk. Dette påvirker bare navnene og ressurs-GUID-ene og vil ikke påvirke prisene eller hvordan Azure-administrerte disker fungerer. Hvis du har faktureringsrutiner som er avhengige av navn eller ressurs-GUID-er, må du oppdatere dem.

Se følgende tabell for mer informasjon om hvordan navnene endres og hvordan GUID-ene overføres.

Gammelt tjenestenavn

Gammel tjenestetype

Gammelt ressursnavn

Gammelt områdenavn

Gammelt produktnavn

Gammel GUID

Nytt tjenestenavn

Ny tjenestetype

Nytt ressursnavn

Nytt områdenavn

Nytt produktnavn

Ny GUID

Forretningsanalyseverktøy

HDInsight Storage

Standard administrert disk / S30 (enheter)

USA, øst

HDInsight Storage – S30-disker – USA, øst

495BDB8B-1313-4AD0-BB34-5A21D9E58A19

HDInsight

Lagring

S30-disk

Korea, sentralt

HDInsight Storage – S30-disker – Korea, sentralt

c9d3b765-2c72-40fa-ab95-3c66c98d609d

Forretningsanalyseverktøy

HDInsight Storage

Premium administrert disk/P30 (enheter)

USA, øst

HDInsight Storage – P30-disker – USA, øst

74C51FE2-14AF-471C-9589-10074198AE4C

HDInsight

Lagring

P30-disk

Korea, sentralt

HDInsight Storage – P30-disker – Korea, sentralt

97f4530f-9133-4bfb-bc34-3a8327487e18

Forretningsanalyseverktøy

HDInsight Storage

Standard administrert disk / S30 (enheter)

USA, øst

HDInsight Storage – S30-disker – USA, øst

495BDB8B-1313-4AD0-BB34-5A21D9E58A19

HDInsight

Lagring

S30-disk

Korea, sør

HDInsight Storage – S30-disker – Korea, sør

96d26f3e-3b3e-475b-acb0-5c8d14c50bb4

Forretningsanalyseverktøy

HDInsight Storage

Premium administrert disk/P30 (enheter)

USA, øst

HDInsight Storage – P30-disker – USA, øst

74C51FE2-14AF-471C-9589-10074198AE4C

HDInsight

Lagring

P30-disk

Korea, sør

HDInsight Storage – P30-disker – Korea, sør

17003f9a-3ad8-44ea-805c-b9a449e53002

Forretningsanalyseverktøy

HDInsight Storage

Standard administrert disk / S30 (enheter)

India, sentralt

HDInsight Storage – S30-disker – India, sentralt

68692014-F0CC-4F9C-BC19-EE3924E5AFDF

HDInsight

Lagring

S30-disk

Storbritannia, sør

HDInsight Storage – S30-disker – Storbritannia, sør

30fea08b-36e8-4d0f-b020-452408771015

Lagring

Lokalt redundant

Premium Storage – Sideblob/P30 (enheter)

Storbritannia, sør

Premium Sideblob – P30 – Disker – Storbritannia, sør

75E74D58-F259-4821-85E6-D5861F663A10

HDInsight

Lagring

P30-disk

Storbritannia, sør

HDInsight Storage – P30-disker – Storbritannia, sør

e07db5bc-3f9c-45cb-8a36-95659378152c

Forretningsanalyseverktøy

HDInsight Storage

Standard administrert disk / S30 (enheter)

India, sentralt

HDInsight Storage – S30-disker – India, sentralt

68692014-F0CC-4F9C-BC19-EE3924E5AFDF

HDInsight

Lagring

S30-disk

Storbritannia, vest

HDInsight Storage – S30-disker – Storbritannia, vest

1e33c350-705f-4039-9c06-147fa0d176a6

Lagring

Lokalt redundant

Premium Storage – Sideblob/P30 (enheter)

Storbritannia, vest

Premium Sideblob – P30 – Disker – Storbritannia, vest

EBD37945-6BF1-43AB-A925-2F67235E51BA

HDInsight

Lagring

P30-disk

Storbritannia, vest

HDInsight Storage – P30-disker – Storbritannia, vest

1f5f23f5-d024-42da-a55d-e32b903be97b

  • Services