Hopp over navigasjon

Avvikling av loggintegreringsverktøyet for Azure

Publiseringsdato: 21 mai, 2019

Loggintegreringsverktøyet for Azure (AzLog) blir avviklet 15. juni 2019.  Avviklingstidslinjen ble kunngjort for et år siden, i juni 2018.

Med AzLog-verktøyet kunne kunder hente inn logger fra Azure Resource Manager og andre Azure-ressurser til SIEM-produktene sine (Security Information and Event Management – administrasjon av sikkerhetsinformasjon og hendelser) for sikkerhetsanalyse. AzLog blir erstattet av en tilnærming der Azure Monitor og Azure Event Hubs blir brukt til å eksportere logger koblet til Azure-koblinger fra SIEM-leverandører som gjør det mulig å hente disse inn i SIEM-produkter.

Les mer

  • Azure Monitor
  • Management
  • Retirements
  • Security

Relaterte produkter