TILGJENGELIG NÅ

Azure Lab Services har et oppdatert brukergrensesnitt for elever

Oppdatert: 04 september, 2019

Azure Lab Services har et oppdatert brukergrensesnitt for elever.  Noen nøkkelforbedringer innbefatter:

  • Et renere utseende for elevlaboratorier.
  • Windows/Linux-ikoner for laboratorier basert på operativsystemet som brukes i laboratoriene.
  • En forbedret opplevelse av start/stopp/tilkobling for laboratorier.
  • Oppdaterte farger for fremdriftsindikatoren for brukstimer for å gi økt klarhet omkring nåværende forbruk.

Hvis du vil gi tilbakemelding kan du gå til forumet for tilbakemeldinger.

Hvis du har spørsmål, kan du gå til Stack Overflow.

Les mer

  • Azure Lab Services
  • Features

Related Products