Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Integrering av Azure Functions med Azure Monitor Logs er nå i offentlig forhåndsversjon

Publiseringsdato: 05 november, 2019

Gjennom integreringen med Azure Monitor Logs kan du nå sende verts-logger (systemgenererte) i Azure Functions og programlogger (brukergenererte) til et arbeidsområde i Log Analytics, en lagringskonto eller en hendelseshub. Slik kan du kjøre spørring på logger gjennom Azure Monitor Logs, og få muligheten til å samle logger fra forskjellige ressurser i det samme arbeidsområdet. Når dataene er sendt til arbeidsområdet, kan de analyseres med spørringer og raskt hente, samle og analysere innsamlede data – inkludert analysetjenester fra tredjepart – eller konfigurere varslingsregler.

Azure Monitor Logs

Les mer i brukerdokumentasjonen

  • Azure Functions
  • Azure Monitor
  • Features
  • Services