Vi har lagt til nye funksjoner i tilordning av dataflyter for Data Factory for enklere håndtering av skjemaer

Publisert på mandag 29. juli 2019

Vi la til nye funksjoner i ADF-tjenesten forrige uke for enklere håndtering av fleksible skjemaer og skjemascenarioer, ved utførelse av tilordning av dataflyter (offentlig forhåndsversjon) for datatransformasjon i stor skala:

  • Vi har lagt til nye egenskaper for kolonnemønstre for å vise kolonner etter plassering og strømmenavn. Dette er i tillegg til de eksisterende funksjonene, for å samsvare med kolonnene etter navn eller datatype. Hvis du vil ha skjemaalternativer, kan du se dokumentasjonen her.
  • Hopp over dupliserte kolonnetilordninger automatisk ved å bruke nye alternativer for å hoppe over dupliseringer, i Velg transformasjon.
  • Med ADF kan du nå utlede datatyper for nye kolonner automatisk ved hjelp av utled datatype-alternativet i Kildetransformasjon-skjemaet.
  • Vi har lagt til regelbaserte tilordningsfunksjoner i samsvarende kolonnemønstre, slik at det blir enkelt å opprette tilordninger for både statiske og fleksible skjemaer.
  • Regelbasert tilordning er tilgjengelig under Valg og Mottaker-transformasjoner.

 

  • Data Factory V2
  • Features