Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Ettklikks Azure Data Explorer støtter nå tilordningstransformasjoner

Publiseringsdato: 24 juli, 2020

Dataformattilordninger (for eksempel Parquet, JSON og Avro) i Azure Data Explorer støtter nå enkle og nyttige inntakstidstransformasjoner. I tilfeller hvor scenarioet krever mer kompleks prosessering av inntakstid, kan du bruke oppdateringspolicy som lar deg definere lettvektsprosessering ved bruk av KQL-uttrykk. 

Som en del av ettklikksopplevelsen kan du nå også velge datatransformasjonslogikk fra en støttet liste for å legge til en eller flere kolonner. 

Hvis du vil vite mer, se tilordningstransformasjoner

  • Azure Data Explorer
  • Features
  • Services

Relaterte produkter