I TESTVERSJON

Azure Cosmos DB Apache Cassandra API

Publiseringsdato: 17 november, 2017

Det gleder oss å kunngjøre testversjonen av Apache Cassandra API på Azure Cosmos DB. Cassandra API-en i Azure Cosmos DB vil gi utviklere som er kjent med Cassandra og bruken av dens SDK-er og verktøy mulighet til å løfte og flytte eksisterende programmer. Du kan også utvikle nye programmer med Cassandra API mot en globalt distribuert, flermodell-databasetjeneste designet for å skalere gjennomstrømming og lagring på tvers av et antall geografiske områder med omfattende serviceavtaler.

Registrer deg for å få tilgang til Cassandra API i dag.

 

 

  • Features