Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Azure Content Delivery Network fra Verizon Rules Engine oppgraderer til V4

Publiseringsdato: 27 mai, 2020

Innen Azure Content Delivery Network fra Verizon planlegges det at Verizon Premium Rules Engine versjon 3 (V3) skal overføres til Verizon Rules Engine versjon 4 (V4) fra 27. mai 2020, og overføringen forventes å være ferdig 10. juni 2020. Under denne migreringen forventer vi ingen avbrudd i driften. Når overføringen er fullført, vil du kunne se at brukergrensesnittet på Verizon Premium-kontoer har blitt oppdatert, og noen tilleggsfunksjoner kommer blir også tilgjengelige. Se en fullstendig liste over endringene og oppgraderingene Dette vil ikke ha noen innvirkning på den nåværende arbeidsmengden din.

Her er noen tilleggsfunksjoner som følger med V4:

  • Iscenesettelsesmiljø – Gir et trygt arbeidsområde for å teste kompatibiliteten til en ny Rules Engine-konfigurasjon med forhåndsvisning av nettstedstrafikk.
  • Utkast – Består av én eller flere regler som er ment for å identifisere forespørsler og settet med handlinger som vil utføres i forbindelse med dem. Et utkast er pågående arbeid som gjør det mulig med hyppige konfigurasjonsoppdateringer uten at det påvirker trafikken på nettstedet.
  • Retningslinjer – Opprett, lagre og administrer flere varianter av reglene dine. Gå tilbake til en versjon som har vært i bruk tidligere. Forbered hendelsesspesifikke regler på forhånd (f.eks. en regel som omdirigerer trafikk for å holde på en kunde.)
  • Distribusjonsforespørsler – Gir en enkel og strømlinjeformet prosedyre som en retningslinje raskt kan bruke på iscenesettelses- eller produksjonsmiljøet. En logg over distribueringsforespørslene følger med for å gjøre det lettere å spore endringene som brukes i disse miljøene.
  • Uavhengige betingelsesuttrykk – Matchevilkårene til en regel kan nå konfigureres slik at de er gjensidig eksklusive (dvs. velge første match) eller uavhengige (dvs. match).
  • Tilleggsportaloppdatering – Nytt brukergrensesnitt som gjør det enklere å konfigurere regler. Ingen grense for totalt antall tillatte regler. Ingen grense for det totale antall matcher og funksjoner innenfor en regel.

Les mer

  • Content Delivery Network
  • Services

Relaterte produkter