Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Støtte for tilpassede virtuelle nettverk på Azure Container Instances er i forhåndsversjon

Publiseringsdato: 31 oktober, 2018

Bruk Azure Container Instances på en sikrere måte. Med støtte for virtuelle nettverk støtter Azure Container Instances nå distribusjon av beholdere til nye eller eksisterende virtuelle Azure-nettverk. Azure Container Instances-beholdere kan kommunisere sikkert med andre ressurser, slik som Azure Container Service-klynger, som befinner seg på samme nettverk. 

 

Distribuer med én enkel kommando i dag ved hjelp av Azure CLI 2.0. 

az container create \ --name appcontainer \ --resource-group myResourceGroup \ --image microsoft/aci-helloworld \ --vnet-name aci-vnet \ --vnet-address-prefix 10.0.0.0/16 \ --subnet aci-subnet \ --subnet-address-prefix 10.0.0.0/24 

Les mer

  • Container Instances
  • Virtual Network
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Services