Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Azure Cognitive Services Custom Speech Model Vert.ressurs GUID-endring

Publiseringsdato: 18 januar, 2019

Med virkning fra 1. mars 2019, kommer ressurs-GUIDene og måleenheten for Azure Cognitive Services Custom Model.verten til å endres. Endringen til måleenheter kommer til å påvirke benevnelsene. Prisene kommer ikke til å bli påvirket.

Se følgende tabell for detaljer om navneendringer.

Gammel ressurs-GUID

Ny ressurs-GUID

Tjenestenavn

Tjenestetype

Ressursnavn

Områdenavn

Gammel direkte måleenhet

Ny direkte måleenhet

Gammel EA-måleenhet

Ny EA-måleenhet

Produktnavn

Gammel Microsoft-delenummerbeskrivelse

Ny Microsoft-delenummerbeskrivelse

29fc9ef8-9e60-44a0-9583-4814e7e2e9a6

10dcf5fa-5eb3-4f87-9cea-3f077a40de19

Kognitive tjenester

Tale

Enhet for egendefinert talemodelldrifting

Globalt

1/dag

1/time

1/dag

100/time

Enheter for egendefinert talemodelldrifting

Az-enheter for egendefinerte talemodeller 1/Dag

Az-enheter for egendefinerte talemodeller 100/Tim

  • Azure AI services
  • Services

Relaterte produkter