Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Azure Backup beskytter nå mot utilsiktet sletting av Azure-fildeler

Publiseringsdato: 27 mai, 2020

For å gi beskyttelse mot nettangrep eller utilsiktet sletting, har Azure Backup lagt til et ytterligere sikkerhetsnivå i administreringsløsningen for fildeling med Azure ved å gi beskyttelse mot utilsiktet eller bevisst sletting av sikkerhetskopierte fildeler. Selv om en aktør som har som hensikt å skade, sletter fildelen, beholdes fildelingens innhold og gjenopprettingspunkter (øyeblikksbilder) i en konfigurerbar oppbevaringsperiode, noe som gjør det mulig å gjenopprette kildeinnhold og øyeblikksbilder på en vellykket og fullstendig måte, uten å tape data.

Når du konfigurerer beskyttelse for en fildeling, aktiverer Azure Backup funksjonen «myk sletting» på et lagringskontonivå med en oppbevaringsperiode på 14 dager. Du kan også tilbakestille innstillingen for oppbevaringsperiode i henhold til dine behov. Denne innstillingen avgjør tidsvinduet du må gjenopprette fildelingsinnholdet og øyeblikksbildene i, etter en utilsiktet sletting. Gjenopprettingspunktene forblir bevart i dette tidsrommet, og når du har slettet fildelingen, starter sikkerhetskopieringen uten ekstra konfigurasjon.

Se listen over støttede områder.'

Les mer

  • Azure Backup
  • Features

Relaterte produkter