Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Azure Automation-støtte for systemtilordnede administrerte identiteter er nå i offentlig forhåndsversjon

Publiseringsdato: 14 april, 2021

Azure Automation støtter nå systemtilordnede administrerte identiteter for skybaserte og hybride jobber i offentlige områder og Gov-områder for Azure. Hybride jobber kan kjøre på en hybrid arbeidsflytarbeider som kjører på en virtuell Azure-maskin eller en annen virtuell maskin.

Med en administrert identitet fra Azure Active Directory (Azure AD) kan arbeidsflyten enkelt få tilgang til andre Azure AD-beskyttede ressurser. Identiteten administreres av Azure-plattformen, og brukerne trenger ikke administrere tjenestekontohavere på egen hånd.

 Dette er noen av fordelene ved å bruke administrerte identiteter:

  • Du kan bruke administrerte identiteter til å godkjenne alle Azure-tjenester som støtter Azure AD-godkjenning.
  • Administrerte identiteter fjerner administrasjonskostnadene knyttet til administrering av RunAs-konto i arbeidsflytkoden. Sluttbrukeren får tilgang til ressurser via en administrert identitet for en Automation-konto fra en arbeidsflyt uten å måtte opprette tjenestekontohaver, RunAsCertificate, RunAsConnection og så videre.
  • Du behøver ikke å fornye sertifikatet som brukes av RunAs-kontoen for Automation.

 Få mer informasjon om støtte for administrerte identiteter for Automation.

  • Microsoft Entra-ID (tidligere Azure Active Directory)
  • Management
  • Security