Hopp over navigasjon

Azure Automation: Graphical and PowerShell runbooks added to Gallery

fredag 8. januar 2016

To help with common automation tasks, the Azure Automation team released four new graphical runbooks and two PowerShell runbooks to the Automation gallery. There are graphical and PowerShell runbooks for starting and stopping Azure V2/ARM virtual machines, in addition to graphical runbooks for cleaning up empty Azure ARM resource groups and for moving files between Azure Classic VMs. You can find the runbooks in the Automation Gallery in the Azure portal and also at these sites: Graphical: PowerShell:    

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og 12 måneder med populære tjenester – gratis

Start gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Aktiver nå

Nystartede bedrifter

Bli med på Microsoft for Startups og få gratis Azure-tjenester

Les mer