TILGJENGELIG NÅ

Azure API Management-oppsummering med funksjoner og reparasjoner

Updated: 01 april, 2019

22. februar startet vi en vanlig tjenesteoppdatering for Azure API Management. Oppdateringen inneholder følgende feilrettinger, endringer og nye funksjoner:

  • Vi la til et valgfritt attributt for output-token-variable-name til policyen validate-jwt. Etter vellykket validering vil kontekstvariabelen identifisert av dette attributtet få et objekt av typen Jwt, som representerer innkommende token.
  • Vi har lagt til støtte for uttrykk for openid-config-attributtet til policyen for validate-jwt.
  • Vi la til en valgfri buffer-request-body til policyen for forward-request. Når den er satt til true (standard er false), blir denne forespørselen automatisk bufret og gjenbrukt ved neste retry.
  • Vi har lagt til en IssuedAt-egenskap til typen Jwt. Den tilsvarer den iat-registrerte erklæringen som er definert i spesifikasjonen for JSON Web Token (JWT).
  • Vi løst en feil som forårsaket en TLS-sertifikatfeil når API Management ble åpnet via regionale gateway-nettadresser. Du finner regionale endepunkter på bladet for egenskaper i Microsoft Azure-portalen.

Vi utplasser jevnlig oppdateringer. Oppdateringene skjer i grupper, og det tar vanligvis omtrent én uke eller mer før hver aktive tjenesteforekomst er oppdatert.

  • API Management
  • Features

Related Products