Gå til hovedinnhold

Azure API Management-oppdatering 19. juni

Publiseringsdato: 19 juni, 2019

19. juni startet vi en vanlig tjenesteoppdatering for Azure API Management. Oppdateringen inneholder følgende feilrettinger, endringer og nye funksjoner:

  • Vi la til støtte for det W3C-distribuerte sporingsformatet i Application Insights-integrasjonen. 
  • CORS-policy støttes nå i produktområdet. Merk deg at denne policyen fungerer i produktområdet bare når abonnementsnøklene passeres i spørringsstrenger. 
  • API Management er nå en klarert Microsoft-tjeneste av Azure Key Vault. Etter det er gitt samtykke, vil koblinger fra API Management til Azure Key Vault slippes gjennom Key Vault-brannmuren. 
  • Når et sertifikat brukes i en policy, kan du nå oppdatere sertifikatet ved hjelp av Administrasjon-API-en. Vær oppmerksom på at du bare kan oppdatere et sertifikat hvis det refereres til med ID i policyen.
  • Vi løste en feil i Open API Specification-eksport, som forårsaket at feil vertsnavn ble brukt i den eksporterte filen. 
  • Vi løste et par feil i Open API Specification v3-import.

Vi utplasser jevnlig oppdateringer. Oppdateringene skjer i grupper, og det tar vanligvis omtrent én uke eller mer før hver aktive tjenesteforekomst er oppdatert.

  • API Management
  • Features
  • Services

Relaterte produkter